• Følg oss

Tips og Råd

Gode råd om rens/vask og vedlikehold 

Nedenfor følger noen tips for vedlikehold. 
Vi kan selvfølgelig hjelpe deg med dette på Fredrikstad Renseri, da sparer du tid! 
 

Hva bør du gjøre med tøyet ditt?

La ikke skittent tøy bli liggende for lenge. Smuss og flekker fester seg bedre jo lenger de får sitte, og kan evt bli umulig å fjerne. Tøm lommene før du leverer plaggene til rens. Mynter, kulepenner og lignende kan, om de ikke oppdages på renseriet, ødelegge både plagg og maskiner. 

NB! 

Fortell om eventuelle skader på tøyet, og hvilken type flekker som er på det, så renseriet kan ta hensyn til dette under behandlingen. 

Enkelte knapper, spenner og belter kan skades i prosessen. Til tross for at renseriet har et aktsomhetsansvar, bør du ta dem av om de er viktige for deg. Renseriet ber om telefonnummeret ditt på dagtid. De ringer deg om det oppstår uventede problemer. 

Hva skjer når klærne våre blir renset? 

Tøyet blir først merket og sortert etter farge, fibertype og behandlingsmetode. Smuss og flekker som vanskelig lar seg fjerne av rensevæske, blir behandlet spesielt enten før eller etter maskinbehandlingen. Rensevæsken i maskinen består hovedsakelig av et løsemiddel som er spesielt godt egnet til å løse opp fettflekker.

Mye av smusset på klær er små, mørke partikler ”fanget” i fett. Når fettet frigjøres fra tøyet, følger smusspartiklene med. 

Mange tøyfibere sveller. Klær som kan miste fasongen etter vanlig vask, bør derfor renses. Ofte er også fargeektheten bedre i organiske løsemidler enn i vann. Etter maskinbehandling må de flekkene som ikke er helt borte, behandles for hånd med damp, vann eller spesialmidler. Dette kalles detasjering. Vannløselige flekker, for eksempel salt og sukker, fjernes ofte med våtbehandling. Våtbehandling må ikke forveksles med vanlig vask. 

Til slutt etterbehandles, presses og strykes tøyet, før det leveres tilbake til kunden.